Hospitalitat

En València volem acollir persones o grups vulnerables que estan fora del sistema estatal d’acollida i manquen de mitjans de subsistència i de xarxes familiars-socials.

SOM TERRA D’ACOLLIDA

En València volem acollir migrants en situació de vulnerabilitat i/o exclusió social.

El projecte de “Hospitalitat” es mostra com la iniciativa de la Compañia de Jesús i el desenvolupament tècnic l’asumeix el Servicio Jesuita a Migrantes Valencia en coordinació amb el Centro Arrupe i entitats locals que acompanyen persones migrants i refugiades.

S’ofereix la cobertura de necessitats bàsiques (allotjament, manutenció, atenció social integral, formativa, etc), amb el suport d’un equip professional, qualificat i l’imprescindible acompanyament humà amb una xarxa de voluntàries i voluntaris.

Esta xarxa compte amb diversos espais per a este programa que estan habilitats per a diferents tipus d’acollida. Es crea així una xarxa dinàmica que ens permet acompanyar diversos perfils de persones /famílies en els diferents moments del seu projecte vital.

ESPAIS D'ACOLLIDA

TERRA D'ACOLLIDA 1 i 2

Recursos residencials d’acolliment per a unitats familiars migrants en situació de vulnerabilitat i/o exclusió social.
Són diferents tipologies familiars les que s’atenen (dones soles amb fills i filles, dones embarassades, famílies normatives, etc.).
S’acompanya en els diferents moments i espais de la seua trajectòria atenent les necessitats personals i/o familiars proveint una atenció integral (social, sanitària, formativa, laboral, psicològica, espiritual, etc.).
Les unitats familiars acollides tenen accés a tots els servicis que es presten des de l’entitat i la seua estància es preveu per a un any.

Terra d’Acollida 1 disposa de 8 places i Terra d’Acollida 2 disposa de 6 places.

PORTES OBERTES

Conveni de col·laboració entre Carmelitas de la Caridad província Vedruna Europea, la Plataforma Apostólica Local i el Servicio Jesuita a Migrantes de Valencia que té com a objectiu l’acolliment de persones, principalment dones, en situació d’extrema vulnerabilitat pel període d’un any per a un acompanyament en el seu procés migratori, pel qual s’ofereix per part de les Vedrunes un espai convivencial i residencial, i en el qual el SJM proporciona un seguiment exhaustiu de la trajectòria de la persona acollida.

Signatura de l’acord: desembre de 2021. Inici d’acolliment febrer de 2022.

Terra d’Acolliment és possible gràcies la generositat de moltes persones voluntàries i de molts donants. Contem amb tu, et sumes a esta Companyia que vol acollir?

PATROCINI COMUNITARI

El projecte de Patrocini Comunitari de Refugiats consisteix en una iniciativa d’Hospitalitat i acompanyament per part de la societat civil a les persones refugiades que arriben als nostre país en situació de vulnerabilitat, de manera que existisca una integració real i segura en el lloc d’arribada.

Este acompanyament busca implicar la comunitat local per a que siga part del procés, que veja i prenga conciència de la urgència i necessitats de les persones refugiades per a abastar una vida digna i de forma en comú busque solucions efectives. D’esta manera, es crea una actitud de “família” entre els nou vinguts, la societat civil i les administracions públiques.

PROGRAMA AGERMANAMENT COMUNITARI VALENCIÀ – PATROCINI COMUNITARI

Es tracta d’una iniciativa promoguda per l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats en Espanya (ACNUR), la Generalitat Valenciana mitjançant la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, juntament amb el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, en la qual també col·laboren altres administracions i entitats.

Des d’octubre de 2020 el SJM-Valencia participa en el programa pilot Agermanament Comunitari Valencià-Patrocini Comunitari, com entitat acollidora de dos famílies síries reassentades des de El Líban, de quatre i cinc membres cadascuna, residents a la ciutat de València i en el municipi d’Alaquàs, respectivament.

Amb les dos famílies s’ha realitzat un abordatge integral i simultani de les esferes socials, culturals, emocionals, jurídiques, de salut, sent elles mateixes les protagonistes dels seus processos i itineraris d’integració.

OBJETIU

L’objectiu que planteja el Programa des del seu començament es oferir un acompanyament efectiu a les famílies en el seu procés d’acollida i d’integració, promovent així l’adquisició d’autonomia en el context social en el què resideixen.

Es presta, per tant, atenció, seguiment, recolzament i suport per part de l’equip tècnic, acompanyament des dels grups locals i voluntaris, element fonamental en l’estructura de l’entitat i del Programa.

El nombre de voluntaris que han donat suport des del començament a les famílies es de quinze persones, involucrant-se en diverses ocasions altres xarxes de suport, com ara són grups de voluntaris joves i xarxes de famílies voluntàries, amb les quals han realitzat a més múltiples activitats d’oci i temps lliure.

ITINERARI D'INTEGRACIÓ

En el seu itinerari d’integració, des del moment del seu acolliment al 2020, el treball amb les famílies es centrà en l’aprenentatge de l’idioma, establiment de xarxes socials i de recolzament, realització de cursos de formació, activitats d’oci i temps lliure, suport de caràcter social, psicoemocional i assessorament jurídic.

Al llarg de l’any 2021 les famílies han avançat en els aspectes anteriorment esmentats. Açò ha permés:

S’han establert altres objectius, que es mantenen per a l’any 2022: