Integració i inclusió

Recorda que per a accedir a qualsevol d’estos servicis hauràs d’estar registrat en SJM-Valencia.

El registre es farà de manera personal i presencial al nostre centre. Ningú podrà acudir en el teu lloc. Acudeix amb el teu passaport o NIE.

Si encara no estàs registrat, pots demanar cita prèvia per correu electrònic o per WhatsApp.

ACOLLIDA I ORIENTACIÓ

El punt d’ “Acollida i Orientació” és la porta d’entrada de totes les persones que es dirigeixen al SJM-Valencia.

Un primer contacte en el què es dona informació i orientació, el més acurada possible, per a facilitar el procés d’integració de les persones migrants que acaben d’arribar a València.

SERVICIS

Servicis, cursos, activitats pròpies i altres recursos disponibles a la província de València relacionats amb: empadronament, assessorament legal, salut, educació, atenció social, vivenda, accés al mercat de treball, coneixement de l’entorn i participació social i cívica.

Servei Jurídic en estrangeria, assessorament a treballadores de la llar, formació per a la integració social (cursos i tallers), orientació per a la formació i l’empleament, participació i associacionisme, dona. 

Seguiment de persones en situació de vulnerabilitat, intermediació amb altres serveis o entitats, seguiment de casos amb altres organitzacions públiques o privades.

REQUISITS

Blackboard

FORMACIÓ: CURSOS I TALLERS

El SJM ofereix un programa d’activitats formatives i socioculturals per a facilitar els primers passos en el procés d’integració de les persones migrants posant el focus en:

 • Potenciar l’autonomia personal de les persones migrants posant en valor els seus propis coneixements i capacitats.
 • Millorar la competència comunicativa en les llengües oficials.
 • Reforçar i facilitar l’adquisició de noves habilitats socials en context. 
 • Desenvolupar o millorar competències digitals. 
 • Afavorir la convivència i l’intercanvi intercultural entre las persones migrants, el
  voluntariat i la població en general, creant espais que augmenten la xarxa social de les persones i el coneixement mutu. 

SERVICIS

Eines clau per a la búsqueda d’empleament.

 • Cursos de castellà: Agafant com a referència el Marc Comú Europeu de referència per a les llengües.
  Nivell A1 en modalitat presencial.
  Nivel A2 en modalitat presencial i online.
 • Cursos de valencià: Un primer contacte amb la llengua valenciana i tota la informació per a
  avançar en el coneixement de l’idioma utilitzant els recursos
  disponibles.
  En modalitat presencial i online.
 • Cursos d’informàtica: Tallers de competències digitals bàsiques i cursos d’informàtica de
  nivell I i II.

Visites culturales que ajuden a conéixer de primera ma la realitat
social, cultural i política del poble valencià i gaudir de l’ampla oferta cultural que ofereix la ciutat de València i el seu entorn.

Activitat d’animació a la lectura dirigida a dones migrants que estan aprenent castellà i a dones en general que desitgen compartir un espai relacional intercultural. El cercle de lectura es reuneix una vegada a la setmana.

Destinats a les persones que tenen una competència lingüística superior als nivells de castellà que oferim. La finalitat és seguir avançant en l’expressió i la comprensió oral.

Un aula amb ordinadors, connexió a internet gratuïta i de lliure accés, recolzada per persones voluntàries.

REQUISITS GENERALS

SI JA ESTÀS REGISTRAT EN SJM-VALENCIA

- Envia'ns des d'aci un E-mail o WhatsApp amb el nom del servici del que desitges informació, excepte per als cursos dels que tens informació en l'apartat següent.

SI NO ESTÀS REGISTRAT COM A USUARI EN SJM-VALENCIA

- Sol.licita cita prèvia mitjançant E-mail o WhatsApp per a registrar-te com a usuari en SJM-Valencia.

REQUISITS PER ALS CURSOS

SI JA ESTÀS REGISTRAT EN SJM-VALENCIA

- Pots sol·licitar els cursos o tallers mitjançant E-mail o WhatsApp (només missatges) indicant: nom i cognoms, nom del curs i horari en què el vulgues realitzar. Només s'acceptaran les sol·licituds realitzades durant les dates de pre-inscripció de cada curs o taller.

- L'admissió en un curs o taller es comunicarà també per WhatsApp o per E-mail en els dies previs a l'nici del curs. Si et quedes a la llista d'espera, t'avisarem si es produeixen baixes els primers dies del curs.

SI NO ESTÀS REGISTRAT COM A USUARIO EN SJM-VALENCIA

- Sol·licita cita prèvia mitjançant E-mail o WhatsApp per a registrar-te com a usuari en SJM-Valencia.

ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ

Servici que pretén promoure la participació activa del col·lectiu migrant, principalment mitjançant l’associacionisme. 

SERVICIS

REQUISITS

- Si no estàs registrat encara, demana cita prèvia mitjançant E-mail o WhatsApp per a registrar-te com a usuari en SJM-Valencia.

SERVEI JURÍDIC I CIE

Assessorament jurídic 

És un servici dedicat a l’orientació i assessorament en matèria d’estrangeria i dirigit a persones migrants.

CIE: Centre d’Internament d’Estrangers

El SJM manté, mitjançant les voluntàries de l’organització, una tasca de visita, acompanyament i seguiment de la situació de les persones migrants internes en el CIE de València

SERVICIS

REQUISITS

SI JA ESTÀS REGISTRAT EN SJM-VALENCIA

- Sol·licita una cita per a ser atés pel Servei Jurídic mitjançant E-mail o WhatsApp.

SI NO ESTÀS REGISTRAT COM A USUARI EN SJM-VALENCIA

- Sol·licita cita prèvia mitjançant E-mail o WhatsApp per a registrar-te en SJM-Valencia.